Home
woensdag, 02 april 2008 19:04

LET OP: NA HET INSCHRIJVEN VERSCHIJNT ER EEN BEVESTIGING IN UW SCHERM. KRIJGT U DEZE NIET, DAN HEEFT U
EEN VELD NIET GOED INGEVULD OF EEN VERPLICHT VELD NIET INGEVULD. DIT WORDT AANGEGEVEN ONDER HET
BETREFFENDE VELD. KRIJGT U GEEN BEVESTIGING DAN IS DE INSCHRIJVING DUS NIET GELUKT. IN HET VAKJE ACHTER
"PLAATJES VERIFICATIE" DIENT U DE CIJFERS OF LETTERS DIE U ACHTER HET HOKJE ZIET EXACT OVER TE NEMEN.
DIT I.V.M. SPAM EN HACKERS.

Achternaam
Voornaam
Doelgroep Man
Vrouw
Jongen
Meisje
School
Straat + Nummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Geboortedatum
Datum lidmaatschap
Dag van de les
Tijd
Bankrekening / IBAN* t.n.v.
Opmerking
Plaatjes verificatie   
Akkoordverklaring Ik heb begrepen dat opzeggingen alleen kunnen plaatsvinden voor 1 juni en 1 december,
respectievelijk voor de opvolgende periodes, 1 juli en 1 januari

* Verplicht voor nieuwe leden.

DEELNAME AAN ONZE LESSEN IS VOOR EIGEN RISICO.

 

Contributie seizoen 2018/2019 (per 01-07-2018), 

 

Per seizoen/ per incasso

 

 

Per seizoen/ per incasso

 

Recreatie (gym, aerobics, zumba etc.) tot 18 jaar €  150,00/ € 50,00
Recreatie (gym, aerobics, zumba etc.) v.a. 18 jaar € 180,00/ 60,00
Tweede sport (gym, aerobics, zumba) €   96,00 / € 34,00 Ouderen 60+ (Vijverstate)

€ 150,00/ 50,00

Competitie turnen 1 x 2 uur €  267,00/ € 89,00 Inschrijfgeld (eenmalig) €     5,00 
Competitie turnen 2 x 2 uur (incl huur turnpakje en wedstrijdkosten) €  397,50/ €132,50    
Competitie turnen 3 x 2 uur (incl huur turnpakje en wedstrijdkosten) €  588,00/ € 196,00    
Strippenkaart 10 lessen € 50,50 Strippenkaart 10 lessen € 57,50


De contributie wordt via automatische incasso geïnd rond 1 september, 1 december en 1 februari.

U kunt per half jaar afmelden. 

Uw afmelding dient voor 1 juni en voor 1 december bij onze ledenadministrateur ingediend te zijn. 

Strippenkaarten zijn 20 weken geldig en betaling geschiedt via automatische incasso.

Strippenkaarten gelden niet voor het turnen. 

Gelieve uw gegevens via inschrijfformlier te verstrekken. Bij opmerking invullen dat het een strippenkaart betreft. 

Bij bestaande leden die niet hebben gekozen voor automatische incasso

wordt het contributiebedrag verhoogd met € 7,50 administratie- en bankkosten.